Delgivningsmannamodul

Förstasidan efter inloggning
För hantering av partsdelgivning finns funktionalitet för en rationell hantering.