Kommuner

Kommuner

Egeninkasso för kommunal verksamhet.
Flera svenska kommuner använder idag Rival Inkassosystem för krav och inkassohantering av förfallna fordringar.

Rival har utvecklat processer och brev för kommunala verksamhetsgrenar såsom:
– Vård och omsorg
– Lokalhyror
– Renhållning
– VA
– Energi
– Bibliotek

Rival samverkar med ekonomi och faktureringssystem och erbjuder färdiga integrationslösningar med flera av dessa system.