Ombudsinkasso

Rival utvecklades ursprungligen för ombudsinkasso år 2000. Som ombud hanterar du ett fritt antal kunders fordringar samt eventuellt egna fordringar. Genom en flexibel avtalshantering kan du styra provisioner, avgifter och fakturering samt avräkning. Avräkningsnotor kan mailas dagligen direkt till klient från Rival och utbetalning sker elektroniskt. Via fil kan klienten avräkna betalda poster i sin egen redovisning/reskontra.

Rival erbjuder även en Kundweb där klienten har en personlig inloggning för att bevaka sina ärenden samt lägga upp nya inkassoärenden under kontrollerade former. Behörigheterna styrs av ombudet inne i Rival Systeminställningar. I Kundweb kan kunden själv skriva ut status och avslutsrapporter samt meddela sig med inkassobolaget/ombudet.