Lösningar

Rival erbjuder kompletta lösningar för komplexa betalningsflöden.
Rival har implementerats inom bl.a. följande branscher/affärsprocesser:

Kommunal verksamhet
VA och energi
Finansiell verksamhet
Ombudsinkasso
Parkering och kontrollavgifter
Fastighetsförvaltning
Delgivningsservice

Rival utgör kärnan i betalningsprocessen där samverkan sker med ekonomisystem, factoring, och CRM-system. För dessa samverkande system finns färdiga integrationslösningar.