KundWeb

Förstasidan efter inloggning som handläggare
Samverkan med uppdragsgivare och kunder sker via KundWeben.
Här kan kunden bevaka pågående uppdrag och skapa nya ärenden.