GäldenärsWeb

Förstasidan efter inloggning
Gäldenären kan kommunicera med inkassobolaget via en GäldenärsWeb. Detta för att minimera administration för inkassobolaget samt kunna ge information till gäldenären närsomhelst under dygnet.