GäldenärsWeb

Förstasidan efter inloggning
Gäldenären kan kommunicera med inkassobolaget via en GäldenärsWeb. Detta för att minimera administration för inkassobolaget samt kunna ge information till gäldenären närsomhelst under dygnet.

Login

Lost your password?