Energi

Rival innehåller fördefinierade processer och brev för krav och inkasso inom El och VA.
Systemet stödjer den specifika processen som regleras av Ellagen, som innefattar allt från varsel, delgivning till avstängning/tillkoppling.