Dokumentdesign

Dokumentdesign

Med Rival följer en kraftfull dokumentprogramvara som används för att ändra i befintliga brevmallar (med Rival följer ett 50-tal färdiga mallar såsom inkassokrav, påminnelse, ansökan om betalningsförläggande) Dessutom kan man skapa helt nya brev.